REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci: Sa milion evra, je podržano vlastelinski voćarski sektor kroz grantove 2022. godine

17.05.2023

Priština, 17. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci učestvovao je na prvom Forumu borovnica na Kosovu, na kojem su bili prisutni i predstavnici lokalnih i međunarodnih organizacija iz USAID-a, nemačkog GIZ-a., predstavnici bankarstva institucija i brojnih poljoprivrednika, gde su imali priliku da razgovaraju o napretku sektora sitnog voća, posebno borovnice. 

Ministar Faton Peci rekao je da borovnice čine 16 odsto izvoza planinskog voća, koji je u 2022. godini dostigao vrednost od 8,3 miliona evra, koji je uglavnom bio orijentisan na evropsko tržište, pri čemu je obećao da će ministarstvo koje vodi nastaviti da podržava i u ovoj godini ovaj sektor. „Mi smo povećali podršku za kulturu borovnice, gde kroz Program direktnih plaćanja – subvencija podrška poljoprivrednicima ove godine povećana za 26 odsto u odnosu na 2021. godinu. Ministarstvo je u toku pripreme Programa ruralnog razvoja za 2023. godinu, a kao deo programa je i gajenje vlastelinskih voća, jer trenutno ima 25 novih hektara borovnice koje se osnivaju zahvaljujući podršci Ministarstva kroz Program ruralnog razvoja 2022“, rekao je ministar Peci, ističući da planinsko voće uopšteno, ali posebno borovnice, predstavlja jedan od 9 sektora sa velikim potencijalom za razvoj poljoprivrede Kosova. 

Posle konferencije, ministar MPŠRR-a Faton Peci posetio je uzgajivača borovnice pod plastenikom Muharema Alija, koji očekuje da će od sledeće nedelje na tržište plasira prve borovnice sa svoje plantaže. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31