MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci: Posvećeni za razvoj!

05.05.2023

Priština, 5. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, kako je planirao za ovu nedelju, da poseti farmu braće Beqiraj iz sela Babaloć u opštini Dečani, koji uzgajaju oko 300 ovaca i jagnjadi.

Ministar PŠRR Faton Peci čestitao je braći Beqiraj za rad i posvećenosti u gajenju autohtone rase ovaca Bardhoka, koja je inače poznata kao „bela ovca“. 

„Ostajem posvećen da kroz takve primere koje treba slediti možemo da izradimo konkretne politike podrške.. Preko stočnog fonda kroz Program ruralnog razvoja 2023, cilj nam je da direktno povećamo broj sitne stoke, ali ne samo na celoj teritoriji Kosova“, dodao je ovom prilikom g. Peci. Na dnevnoj bazi, farma braće Beqiraj dnevno proizvodi oko 60 litara mleka i 40 kg sira. 

Osim mlečnih proizvoda, oni snabdevaju i restoran ove porodice mesom, uspešno završavajući proizvodni ciklus od farme do trpeze.  

Braća Beqiraj, osim ovaca, uzgajaju i oko 20 krava i teladi. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30