REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Mustafa razgovarao je o izazovima u sektoru prerade mesa, nakon stvorene situacije od pandemije COVID-19

22.06.2020

Priština, 22. juna 2020. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Besian Mustafa primio je na sastanku predsednika Udruženja prerađivača mesa Naser Rusinovci, gde su razgovarali o situaciji u ovom sektoru i problemima sa kojima se suočavaju.

“ Nastavit ću da se angažujem da svaki sektor poljoprivrede ima našu podršku, posebno sektore koji su najviše izloženi i pogođeni pandemijom COVID-19, gde se uključuje i sektor prerade mesa, u cilju prevazilaženja ovih izazova i da nastavljaju da ojačaju i dalje svoj rad “, rekao je ministar Mustafa.

Takođe,  ministar  Mustafa  tokom  svojih  poseta  na  terenu  pažljivo  je  video  probleme  sa kojima  se  suočavaju  proizvođači  i  prerađivači  mesa,  gde  je  naglasio  da  će  se nastaviti podrška MPŠRR-a kroz programe podrške subvencija i grantova.

S druge strane, predsednik Udruženja prerađivača mesa Naser Rusinovci zahvalio se ministru Mustafi na spremnosti i detaljnije ga obavestio o situaciji u kojem se nalazi ovaj sektor.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31