MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar MPŠRR-a, Faton Peci, potpisao je AU za kućne ljubimce

25.05.2023

Priština, 25. maj - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci potpisao je jutros Administrativno uputstvo o uslovima i tehničkim zahtevima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta za kućne ljubimce, ovaj zakonski akt koji određuje opštine na celoj teritoriji replike Kosova, uslove kako treba tretirati kućne ljubimce. 

Ministar Peci je ovom prilikom rekao da je naš cilj da stvaramo bezbedno okruženje za našu decu i građane na putu i da istovremeno vodimo računa o dobrobiti životinja lutalica u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. „AU za uslove i tehničke zahteve koje moraju da ispunjavaju skloništa za kućne ljubimce, između ostalog, reguliše sledeće oblasti delovanja: Izrada programa za kontrolu pasa lutalica, organizovanje azila za životinje koje će podržati sprovođenje lokalne planove za kontrolu populacije pasa i mačaka, obezbeđujući bezbednu lokaciju za odlaganje tela uginulih životinja iz opština širom teritorije Republike Kosovo. Ovim administrativnim uputstvom detaljno su utvrđeni postupci i ponašanja prema psima lutalicama od momenta hvatanja, izolacije, lečenja, kastracije, sterilizacije, postoperativne faze, socijalizacije, udomljavanja i puštanja na slobodu“, naglasio je ministar Peci. 

Takođe, ovo uputstvo jasno određuje uslov pod kojima će se lečiti psi i mačke; posebne prostorije za svaku fazu, pogodne sa visokim nivoom higijene. 

Ova skloništa biće otvorena za građane koji će imati priliku da ih posete i istovremeno udome pse ili mačke. Takođe, u funkciji ovih skloništa, uputstvom je predviđeno i starateljstvo, gde građani mogu u bilo koje vreme i čas da prijave svaki slučaj. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31