REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Kosovo i EU održali 4. zasedanje Pododbora SSP za poljoprivredu, ribarstvo i bezbednost hrane

14.05.2020

Predstavnici Kosova i Evropske komisije sastali su se virtuelnim putem da bi razgovarali o dešavanjima u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva i bezbednosti hrane, veterini i fitosanitarnim stvarima. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Razgovor je obuhvatio širok spektar tema, pored politike, dešavanja u vezi sa zakonima i izvršenjem u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, takođe unapređenje kontrole hrane i životinja, jačanje bezbednosti hrane unutar Kosova, sistematizaciju unosa podataka u bazu podataka o identifikaciji, upisu i kretanju životinja, korišćenje zemljišta i konsolidaciju zemljišta, statistiku o poljoprivrednom uvozu i izvozu, kao i rad institucija odgovornih za poljoprivredu i bezbednost hrane.

Standardi EU moraju da se primenjuju na svim nivoima: kod kontrole uvoza i izvoza, upisa životinja, praksi koje su dozvoljene za uzgoj hrane, načina na koji se hrana prerađuje, a zatim etiketira i prodaje.  Više kontrolnih organa uključeno je u garantovanje tih standarda: zdravstveni zvaničnici, inspektori, veterinari, laboratorije.  Ovo je delimično uspostavljeno na Kosovu i u postupku je sprovođenje standarda EU.

Poljoprivreda i bezbednost hrane oblasti su koje su imale veliku korist od pomoći EU do sada, posebno u vidu doprinosa EU šemi ruralnih grantova.


Pregled

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kom pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju širok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.

• Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu.

• Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.

• Druge dve oblasti obuhvaćene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

• Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti.

Vreme između zasedanja omogućava primenu preporuka i usaglašenih propratnih mera.  Zaključci sa zasedanja bici dostupni kasnije.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31