REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Izjava Ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Besiana Mustafe na konferenciji za štampu danas 23.03.2020:

23.03.2020

Poštovani građani,

Tokom prošle nedelje, da bih podržali naše poljoprivrednike-farmere u ovom vanrednom stanju, privremeno sam produžio rokove za realizaciju projekata korisnika grantova za 2019. godinu, tako da naši farmeri ne budu kažnjeni njihovom krivicom.

U isto vreme, u stalnoj koordinaciji sa mojim kolegama u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, uspeo sam da obezbedim koridor za snabdevanje hranom za stočarstvo živinu, izbegavajući krizu za ova dva sektora.

Takođe, da bi osigurali da naši farmeri i agro prerađivači imaju više likvidna sredstva da bi radili, zatražio sam intenziviranje plaćanja korisnika grantova i subvencija, gde su tokom protekle nedelje izvršena plaćanja 1.702 korisnika u iznosu od 2 milion i 456 hiljada evra.

U svako vreme, ali posebno u ovo vanredno stanje, građani Kosova moraju znati da naši farmeri, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, mogu proizvesti hranu u količini i kvalitetu kako bi pomogli u ispunjavanju osnovnih prehrambenih potreba kosovskih porodica.

Srećom, u doba prolećnih useva kada naši farmeri, sa velikom predanošću, ali s dodatnom pažnjom, nastavljaju svoj rad, dok od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja sa dodatnim intenzitetom  rada da bi pružili ruku farmeru proizvođača.

Stoga, da bi iskoristili prolećnu sezonu useva kako bi obezbedili što veču lokalnu proizvodnju hrane, odlučio sam da reorganizujemo programe podrške Ministarstva u pravcu povećanja količine i kvaliteta hrane proizvedene u našoj zemlji.

Ova reorganizacija se odvija u okviru postojećeg budžeta Ministarstva, bez smanjenja podrške za bilo koju kulturu koja je do sada podržana, ali reorganizacijom neiskorišćenog budžeta kultura gde je preostao u prošlosti dodeljeni buđet u pravcu neophodnim usevima-kultura u ovom vanrednom stanju:

1.    Žitarice, posebno pšenica i kukuruz, koji predstavljaju osnovnu hranu za građane, stočarstvo i živinu, i dalje nastavit ćemo sa podržkom, dodajući moju ličnu obavezu da isplate subvencija u tom pogledu da se realizuju u rekordnom roku;

2.    Povećaćemo subvencije za 50% za intenzivnu proizvodnju povrća u stakleniku kako bismo obezbedili više svežeg povrća kao što su paradajz, paprika, krastavci itd. za stolove naših porodica;


3.    Da bismo povećali državne prihode iz izvoza, povećaćemo subvencije za 50%   za malinu, kao kultura-usev sa velikim izvoznim potencijalom;


4.    Da bismo obezbedili više mlečnih proizvoda i mesa, povećaćemo subvenciju za 20% za  krave mlekare, ovce, koze i bivolice;

5.    Dok da bi dali  našim porodicama sigurnost i higijenu lokalno proizvedenog mesa, povećaćemo subvenciju za 50% za životinje zaklane u licenciranim klanicama koje ispunjavaju najviše standarde;


6.    Da bismo zaštitili lokalnu hranu od prirodnih katastrofa, pokrićemo više useva kroz šemu poljoprivrednog osiguranja kako bi obuhvatili, pored maline i grožđe, jabuku i šljivu.

Sve ove mere, sa posebnim fokusom na prolećne useve, povećaće lokalnu proizvodnju osnovne sirovine da bi obezbediti više hrane za naše porodice. Ali na tome se nećemo zaustaviti. Ove mere subvencionisanja biće takođe dopunjene merama grantova koje će podržati sabirne centre i centre za preradu koji pretvaraju sirovine koje proizvode naši poljoprivrednici, u našu zemlju, u hranu koja se završava na našim stolovima. Istovremeno, da bi povećali još više lokalnu proizvodnju hrane, podržaćemo izgradnju novih kapaciteta u plastenicima, štalama, voćnjacima i sistemima za navodnjavanje.

Ponavljam još jednom da će sve kulture koje su do sada podržane subvencijama i grantovima i dalje biti podržane. Sada smo u vanrednom stanju i imamo obavezu da obezbedimo više hrane za naše porodice iskorištavajući mogućnosti koje nudi ovaj prolećni usev.

Stoga u svojoj ulozi Ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja snangažujem se maksimalno da preko podrške naših  poljoprivrednika da osiguraju više hrane iz naše zemlje za naše porodice. Na ovaj način ćemo zaštititi naše farmere, svoj hleb, našu budućnost !

Hvala svima.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30