REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Izjava ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Besiana Mustafe na konferenciji za novinare danas, 20.07.2020., gde je objavio javni poziv za aplikacije za grantove i subvencije

20.07.2020

Priština, 20. jula 2020.

Poštovani građani,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja otvorilo je danas poziv za aplikaciju za poljoprivrednike, agro - prerađivače i ruralna preduzeća za neke mere Programa ruralnog razvoja 2020-21 i za sve mere Programa direktnih plaćanja za 2020. godinu, sa budžetom od ukupno 53 miliona evra.

Ova dva programa imaju za cilj podršku sposobnost konkurentnosti agro-ruralnog sektora, povećaju proizvodnju i produktivnost u poljoprivredi, poboljšanju sigurnosti hrane, korištenje savremene tehnologije, diverzifikuju aktivnosti na farmama i seoskim preduzećima, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, stvaranje radnih mesta i poboljšanja trgovinskog bilansa poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U cilju povećanja transparentnosti i boljeg upravljanja sprovođenja ova dva programa, kao i uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa pandemijom COVID-19 koja je pogoršala ekonomsku situaciju poljoprivrednika i agro-ruralnih preduzeća, preduzeli smo nekoliko koraka da bi smo olakšali proces prijavljivanja.

Kod programa ruralnog razvoja:
• U saradnji sa Svetskom bankom i koristeći njihova globalna iskustva, razvili smo potpuno on-lajn internetsku aplikaciju za grantove, tako da povećava transparentnost i pravičnost u odobravanju aplikacija, poboljšava upravljanje grantovima i pomaže u upravljanju pandemijom COVID-19;
• Svi korisnici svih grantova za period 2020-21 dobit će 50% avansa, uz bankarsku garanciju, čime se povećava likvidnost i mogućnost ulaganja u agro-poljoprivredna i ruralna preduzeća;
• Da bi se prilagodio sezonskom kalendaru u poljoprivredi, program ruralnog razvoja 2020-21 imaće više od jednogpoziva, počevši danas sa ovim sektorima:
- MERA 101: ulaganja u fizičku imovinu u poljoprivredna gazdinstva - sektor proizvodnje drvnihvoća i oraha, kao i plastenika;
 - MERA 103: ulaganja u fizičku imovinu u preradu i promet poljoprivrednih proizvoda - prerada mleka, prerada mesa, prerada voća i povrća i proizvodnja vina;
- MERA 302: diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj preduzeća - pčelarstvo, proizvodnja i promocija meda, prerada  proizvoda na farmi, razvoj zanatskih aktivnosti, uzgoj živine  za jaja i za meso;  i
- MERA navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;;

U narednim mesecima objavićemo ostale pozive za grantove dok se ne izvrši planirani budžet za period 2020-2021.

U Programu za direktna plaćanja smanjili smo znatan broj potrebne dokumentacije koja se traži za aplikaciju, značajno olakšavajući popunjavanje dosijea i procedure za prijem aplikacija u opštinskim odgovornim direkcijama za poljoprivredu.

Novost programa za direktna plaćanja, odnosno subvencije za 2020. godinu su:
• Subvencija za krave i bivolice muzare-mlečne povećana je sa 70 na 85 evra po glavi;
• Subvencija za ovce i koze povećana je sa 15 na 20 evra po glavi;
• Subvencija za isporučeno ili prodano voće maline povećana je sa 8 na 12 centi po kilogramu;
• Subvencija za povrće koje se uzgaja u zaštićenim područjima, odnosno plastenicima, povećana je sa 300 na 450 evra po hektaru za podršku intenzivnoj poljoprivredi;
• Subvencija za prijavljeno klanje stoke-goveda u licenciranim klanicama sa standardima je povećana sa 50 na 75 eura po glavi;
• Subvencija po prvi put za lekovite i aromatične biljke (BMA-LAB), u iznosu od 450 evra po hektaru. Ovaj sektor je pokazao odličan potencijal za izvoz pomažući ublažavanju negativnog trgovinskog bilansa naše zemlje.

Na osnovu trendova prethodnih godina, očekujemo da ćemo sa ovih 53 miliona evra finansirati oko 865 projekata grantova i oko 47.000 subvencija.

Ovaj poziv za apliciranje za Program ruralnog razvoja, za grantove, biće otvoren od danas od 20. jula do 20. avgusta 2020. uz napomenu da će biti drugih poziva za grantove do korišćenja budžeta do decembra 2021 godine.

Poziv za aplikaciju za Program direktnih plaćanja, odnosno za subvencije, biće otvoren od danas, 20. jula, do 14. avgusta 2020. Pozivamo sve opštine da tokom ovog perioda pruže maksimalnu podršku svojim direkcijama za poljoprivredu u upravljanju procesa primanja aplikacija prema protokolu upravljanja COVID-19.

Sve potrebne informacije za aplikante mogu se naći na veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (mbpzhr-ks.net) kao i na veb stranici Agencije za razvoj poljoprivrede (azhb-ks.net).
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31