MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Devet - 9 miliona evra podrške poljoprivrednicima

15.06.2021

Priština, 15. juna 2021. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci objavio je danas da je započelo izvršenje plaćanja subvencija (druga rata).

Nakon dobijanja pravnog mišljenja iz Kabineta premijera, Ministarstva finansija, rada i transfera i uspostavljanja Radne grupe od strane ministra Fatona Pecija, započeo je proces isplate drugih subvencija.

Za poljoprivrednike i javnost podsećamo da je postupak raspodele subvencija u Ministarstvu poljoprivrede bio vrlo delikatan proces, jer su korisnici u prošlosti obaveštavani bez finansijskog pokrića.

Istovremeno, način raspodele subvencija u prošlosti trenutno je predmet istrage od organa reda. Kao rezultat toga, svaka preduzeta radnja predočila je neophodnost pribavljanja pravnih mišljenja do obezbeđivanja sredstava, kao i pravilnu saradnju sa organima reda kao garancija  ne  oštećenja procesa.

Radna grupa osnovana od ministara  Fatona Pecia ima za mandat da pregleda i verifikuje svaki slučaj koji je u postupku realizacije plaćanja, u skladu sa kriterijumima i procedurama utvrđenim  sa Administrativnim uputstvom.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31