MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Ministar se sastao sa rukovodećim menadžmentom MPŠRR-ja 2017-09-13 Priština, 13. septembar 2017 - Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog razvoja, Nenad Rikalo održao je danas uvodni sastanak sa Stalnim Sekretarom Ministarstva ,Kaplanom Halimi, šefom Agencije za razvoj poljoprivrede Elhami Hajdari i Predstavnikom Kosovske agencije za šume, Ahmet Zejnulahu, kao i sa direktorima Departamana Ministarstva. više
Obećana je dalja podrška za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 2017-04-25 Priština, 25. april 2017. –Saradnja između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i međunarodnih donatora je doprinela da poljoprivreda na Kosovu obeleži kontinuirani napredak. Tako je danas rečeno na konferenciji " Održivo partnerstvo za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj na Kosovu 2017. godine", organizovanoj od strane MPŠRR-a na kojoj su učesnici bili... više
Stalna podrška za farmere iz Dečana 2017-04-20 Priština, 20. april 2017 – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Memli Krasniqi primio je danas na sastanku gradonačelnika Dečana, Rasim Selmanaj, sa kojim je razgovarao o opštim zbivanjima u poljoprivrednom sektoru. više
Sekretar Halimi: Poljoprivreda-sektor koji doprinosi ekonomskom rastu 2017-04-18 Priština, 18. april 2017 – Razvojne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja su doprinele ukupnom ekonomskom razvoju i unapređenju poljoprivrede kao sektoru sa visokim potencijalom. Takođe, uz podršku Ministarstva tokom prošle godine uspeli smo da stvorimo oko 2.600 novih radnih mesta u poljoprivredi. više
Domaći agrobiznisi jačaju uz podršku MPŠRR-a 2017-04-13 Priština, 13. april 2017 - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Memli Krasniqi primio je danas na sastanku predstavnike Poslovne komore Kosova, koje je obavestio o opštim dešavanjima u sektoru poljoprivrede, posebno u proizvodnom i prerađivačkom sektoru, kao i sa programima podrške iz ministarstva za agrobiznise u 2017. godini. više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31