MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Održava se peta radionica Mreže upravljanja požara u prirodi na Zapadnom Balkanu 2024-06-03 Priština, 3. jun 2024. – Peta radionica u okviru Programa upravljanja požara u prirodi za Zapadni Balkan održana je 3. juna u Prištini u restoranu „Vila Gërmia“. Svrha ove radionice bila je prezentacija napredka Nacionalne strategije za prilagođeno upravljanje požarima u prirodi, kao i razgovori oko napretka ovog dokumenta. Između ostalog, predmetnom... više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30