MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Sekretaraka Çerkini boravi u zvaničnoj poseti Wašingtonu 2024-02-28 Priština, 28. februar 2024. Generalni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Venera Çerkini, na poziv Međunarodne organizacije rada (MOR-ILO) i Departmana Sjedinjenih Država, boravi u zvaničnoj poseti u Sjedinjenim Američkim Državama, gde predstavlja Republiku Kosovo na sastancima koji se održavaju u Wašingtonu DC u vezi sa projektom... više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29