MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Digitalizuju se službene kontrole AHV-a

03.07.2024

Priština, 3. jul 2024. – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci učestvovao je danas u pokretanju projekta digitalizacije u Agenciji za veterinu i hranu, projekta koji podržava Kancelarija Evropske unije.​​

Ovom prilikom, Ministar Peci je istakao da pokretanje ovog projekta predstavlja dragocen napredak kada je u pitanju modernizacija mnogih aspekata, koji se odnose na rukovanje dokumentacijom, a pre svega je ocenio da napredna digitalizacija povećava bezbednost hrane, a pre svega, učinili su rad AHV-a još transparentnijim.​​

Između ostalog, Ministar Peci je rekao da će ovaj sistem olakšati rad u oblasti subvencija i grantova koje Vlada Kosova daje poljoprivrednicima, proizvođačima i prerađivačima.​

​„U prošlosti su za ovu važnu kategoriju naše privrede nepotrebno stvarane gotovo nepremostive birokratske barijere. Upravo zbog toga, jedan od naših ciljeva kao MPŠRR je eliminisanje birokratije i olakšavanje rada sa dokumentacijom. Poslovni operateri u prehrambenom sektoru sada imaju laku priliku da pristupe digitalnim datotekama. Svaka inspekcija je sledljiva i ostaje deo digitalne datoteke. Takođe omogućava adekvatno upravljanje ušnicama“, rekao je ministar Peci.​​

Ovaj projekat, ocenio je da, između ostalog, predstavlja najvažniji korak u reformi koju su preduzeli, kao i da dodatno usklađuje nacionalne politike i zakonodavstvo sa zahtevima acquis-a EU-a.​​

„Zahvaljujući našim prijateljima iz Kancelarije EU-a, sada digitalni sistemi na raspolaganje Agenciji za hranu i veterinu rukuju i obrađuju velike količine podataka kako bi identifikovali trendove i obrasce u proizvodnji, uvozu, izvozu, distribuciji i tretmanu hrane“, rekao je ministar Peci. ​

S druge strane, Izvršni direktor AHV-a Bekim Hodža rekao je da će ovaj mehanizam postaviti AHV na nivo evropskih vlasti za odgovornost, transparentnost i lako dostupne i nadgledane kontrolne službe.​​

Predstavnik Kancelarije EU-a na Kosovu, Olivijer Boudart, naglasio je da je sistem kontrole i sledljivosti hrane, razvijen uz finansijsku pomoć EU-a, je novi istorijski trenutak u radu Agencije za hranu i veterinu Kosova.​Inače, projekat digitalizacije u AHV, koji podržava Kancelarija EU-a, dostiže vrednost od 1,95 miliona evra.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31