REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci potpisao je Program za ruralni razvoj/Grantovi 2023

30.08.2023

Priština, 30. avgust 2023. – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci potpisao je danas Program za ruralni razvoj/Grantovi 2023 u iznosu od 24,6 miliona evra.

Kroz Program za ruralni razvoj/Grantovi 2023, kako je naveo ministar Peci, cilj je povećanje podrške osnovnoj poljoprivrednoj proizvodnji, konkretno za značajno povećanje Stočarskog fonda u cilju povećanja proizvodnje mleka i mesa; sa 5 miliona evra (mera 1, podmera 1.7); Biće pojačan nadzor tokom celog procesa kako bi se zaštitilo pravo na prijavu i jednak pristup svih građana Kosova koji se zaista bave poljoprivrednom delatnošću, zaslužni su i pre svega pravi poljoprivrednici.

Mere koje će ove godine biti podržane kroz PRR-a su:

Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu i porodična ekonomija sa 16.827.000,00 evra ili 68,33% budžeta granta. Ova mera obuhvata osnovnu poljoprivrednu proizvodnju;

Mera 3 – Ulaganja u fizičku imovinu u preradi i marketingu poljoprivrednih proizvoda 3.500.000,00 evra ili 14,21% ukupnog budžeta;

Mera 7 – Diverzifikacija farmi i razvoj poslovanja sa 4.000.000,00 evra ili 16,24% budžeta PRR-a 2023;

Mera 5 – Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – pristup „Leader“sa 300.000,00 evra ili 1,22% od ukupnog budžeta namenjeno je ovoj meri.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31