MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Aplikacije

Za aplikante iz opstina Zubin Potok, Zvecan i Leposavic, adresa regionalne kancelarije za poloprivredu je:Ul.:" Mbretëresha Teutë" - bivsha zgrada LUX – a, u Juznoj Mitrovici
Tel: 038 200 38 421

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2019Korrigjim teknik nr. 1 i PBZHR-2019POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA POLJOPRIVREDNIKE I POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA REPUBLIKE KOSOVOPRIRUČNIK ZA PODNOSIOCE PRIJAVE - MERA 101: INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVAIzjava pod zakletvom - Mera 101Obrazac za podnošenje prijava - Mera 101Indikatori - Mera 101 - Podmera - 101.1 VoćeIndikatori - Mera 101 - Podmera - 101. 2 - Plastenik, stabla drveća, povrće i krompirIndikatori - Mera 101 - 101.3 - Proizvodnja mesaIndikatori - Mera 101 - Podmera - 101.4- Proizvodnja mlekaIndikatori - Mera 101 - Podmera 101.5- GrožđeIndikatori - Mera 101 - Podmera 101.6- JajaSpisak dostavljenih dokumenata - Mera 101Model za pripremu biznis plana - Mera 101Model za pripremu predloga projekta - Mera 101Priručnik za podnosioce prijave - MERA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Obrazac prijave - Mera - Navodnjavanje poljoprivrednog zemljištaIndikatori - Mera - Navodnjavanje poljoprivrednog zemljištaSpisak dostavljenih dokumenata - Mera - Navodnjavanje poljoprivrednog zemljištaPRIRUČNIK ZA PODNOSIOCE PRIJAVE 2019 - Mera 103. - "Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda "Obrazac Prijave - Mera 103Indikatori - Mera 103 - Podmera - 103.1 prerada mlekaIndikatori - Mera 103 - Podera - 103.2 Prerada mesaIndikatori - Mera 103 - Podera - 103.3 Prerada voća i povrćaIndikatori - Mera 103 - Podera - 103.4 Poizvodnja vinaSpisak dostavljenih dokumenata - Mera 103Model za pripremu biznis plana - Mera 103PRIRUČNIK ZA PODNOSIOCE PRIJAVE - MERA 302: DIVERZIFIKACIJA FARMI I RAZVOJA POSLOVANJAObrazac Prijave - Mera 302Indikatori - Mera 302Spisak dostavljenih dokumenata - Mera 302Model - Pripremanje poslovnog plana - Mera 302Model - Pripremanje predloga projekta za podmeru 302.5 Razvoj ruralnog turizmaModel - Predloga Projekta - Mera 302Vodič za podnosioca prijave - Mera 303 "SPROVOĐENJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA - LEADER"Broj novih radnih mesta u zavisnosti od proizvodnog kapaciteta koji će se realizovati sa projektom predviđenim aplikacijom POZIV ZA PRIJAVU ZA SVE POLJOPRIVREDNIKE NA KOSOVU
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31