MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Aplikacije

Obaveštenje za farmere - Rok za apliciranje za Meru "Podizanje konkurentnosti u sektoru poljoprivrede i šumarstva kroz uključivanje zajednice u ruralni razvoj u regiji Severna Mitrovica" produžen je do 22. juna 2018. godine do 16:00 sati. Međutim, rok za aplikaciju za Meru "Investicije u seosku infrastrukturu" produžen je do 18. juna 2018. godine, do 16:00 satiObaveštenje za farmere - Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja obaveštava farmere da je napravljena dopuna – zamena posebnih mera za manje razvijenih područja "Podizanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva kroz uključivanje zajednice u ruralnom razvoju u regionu u severnoj Mitrovici".POZIV ZA PRIJAVU - POSEBNI PROGRAM ZA INVESTICIJE U RURALNU INFRASTRUKTURU I USPOSTAVLJANJE KONKURENTNIH VEŠTINA U SEKTORU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PREKO UKLJUČENJA ZAJEDNICE U RURALNOM RAZVOJU U REGIONU SEVERNE MITROVICE Program Ruralnog Razvoja 2018POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLJOPRIVREDNIKE I POLJOPRIVEDNA GAZDINSTVA REPUBLIKE KOSOVO - 2018Broj poslova u zavisnosti od proizvodnih kapacitetaFORMULAR ZA APLICIRANJE - MERA 101Indikatori Mera 101, Podmera - 101.1 Voće - godina 2018Indikatori Mera 101, Podmera - 101. 2 - Staklenik, skladište za voće, povrće i krompir - godina 2018Indikatori Mera 101, Podmera - 101.3 - Proizvodnja mesa, godina 2018Indikatori Mera 101, Podmera - 101.4- Proizvodnja mleka, godina 2018Indikatori Mera 101, Podmera - 101.5 - Grožđe, godina 2018Indikatori Mera101, Podmera 101.6 - Jaja, godina 2018SPISAK DOSTAVLJENIH DOKUMENATA - Mera 101Model za Predlog Biznes Plana - Mera 101VODIČ ZA APLIKANTE - MERA 101Model za Predlog Projekta - Mera 101IZAZODNA IZJAVA - Za pravo na nasledno zemljišteFORMULAR ZA APLICIRANJE - MERA 103Indikatori Mera 103, podmera - 103.1 Prerada mleka – 2018. godinaSPISAK DOSTAVLJENIH DOKUMENATA - Mera 103Model za Predlog Biznes Plana - Mera 103VODIČ ZA APLIKANTE - MERA 103FORMULAR ZA APLICIRANJE - MERA 302SPISAK DOSTAVLJENIH DOKUMENATA - Mera 302Model za pripremanje predloga projekta za podmeru 302.4 Razvoj ruralnog turizmaModel za Predlog Biznes Plana - Mera 302VODIČ ZA APLIKANTE - MERA 302Indikatori Mera 302 - DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ BIZNISAModel za Predlog Projekta - Mera 302Povraċaj Innvesticije - PI - za grantove ruralnog razvojaObrazac za Apliciranje - Mera ruralna infrastrukturaFinansijski Deo - Mera ruralna infrastrukturaModel za Pripremanje Biznis Plana za Investicije u Ruralnoj InfrastrukturiPovraćaj investicije - PI / za grantove ruralnog razvoja OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU - " Posebnog Programa za investicije u ruralnu infrastrukturu” i podizanje sposobnost konkurentnosti u sektoru poljoprivrede i šumarstva kroz učešće zajednice ruralnog razvoja u regiji severna Mitrovica

Ponovno - otvaranje POZIVA ZA APLICIRANJE - razvoja " Posebni Program za Investiranje u Ruralnu Infrastrukturu I ”Podizanje sposobnost konkurentnosti u sektoru poljoprivrede i šumarstva kroz uključivanje zajednice u ruralni razvoj u regiji severna Mitrovica "
Indikatori - Mera ruralna infrastruktura
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30