MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Aplikacije

Za aplikante iz opstina Zubin Potok, Zvecan i Leposavic, adresa regionalne kancelarije za poloprivredu je:Ul.:" Mbretëresha Teutë" - bivsha zgrada LUX – a, u Juznoj Mitrovici
Tel: 038 200 38 421

POZIV ZA APLICIRANJE - MERA 101 “INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA” SEKTOR VOĆ́A I SEKTOR GROŽĐA.POZIV ZA APLICIRANJE - MERI 103 ,, INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA U PRERADI I TRGOVINI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - 2017"POZIV ZA APLICIRANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE I POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA REPUBLIKE KOSOVAPOZIV ZA APLICIRANJE -MERA 302 -“DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ BIZNISA”POZIV ZA APLICIRANJE - “NACIONALNA ŠEMA GRANTOVA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA”FORMULAR ZA KONKURISANJE - Mera 103Mera 103, Podmera-103.1 Prerada mleka-Godina 2017OBRAZAC ZA APLICIRANJE MERA „Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta 2017“OBRAZAC ZA APLICIRANJE - Mera 101Mera 101, Podmera - 101.1 Voće - godina 2017OBRAZAC ZA APLICIRANJE - Mera 302IZJAVA POD ZAKLETVOMMera 302 DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ POSLOVANJARURALNI RAZVOJ PROGRAMA 2017Nacionalna šema grantova za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Godina 2017POZIV ZA APLICIRANJE - MERA 101, "INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA", SEKTOR MLEKA, MESA, JAJA I POVRĆ́A, PLASTENIKA (UKLJUČUJUĆ́I KROMPIR)LISTA PODNETIH DOKUMENATALISTA PODNETIH DOKUMENATA - Mera 101LISTA PODNETIH DOKUMENATA - Mera 103LISTA PODNETIH DOKUMENATA - Mera 302MODEL ZA IZRADU BIZNIS PLANA - Mera 302MODEL ZA IZRADU BIZNIS PLANA - Mera 101MODEL ZA IZRADU BIZNIS PLANA - Mera 103Model za pripremu predloga projekta za podmeru 101Model za pripremu predloga projekta za podmeru 302Model za pripremu predloga projekta za podmeru 302.5PREDLOG PROJEKTA Pjesa Financiare - Masa 101Pjesa Financiare - Masa 103Pjesa Financiare - Masa 302MERA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAMERA 101 - INVESTICIJE U FIZICKA SREDSTVA U POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMAMERA 103 - INVESTICIJE U FIZICKA SREDSTVA ZA PRERADU I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA MERA 302 - DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ BIZNISA
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30