MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Aplikacije

Za aplikante iz opstina Zubin Potok, Zvecan i Leposavic, adresa regionalne kancelarije za poloprivredu je:Ul.:" Mbretëresha Teutë" - bivsha zgrada LUX – a, u Juznoj Mitrovici
Tel: 038 200 38 421

Obrazac za Apliciranje 2015 Mera 302 “Diversifikacija gazdinstva i razvijanje poslovanja”Obrazac za Apliciranje 2015
mera 103 -“Ulaganja u fizička sredstva za preradu i trgovinu poljoprivrednih proizvoda (sektor za preradz mleka, mesa, voćam povrća i vina)
Obrazac za Apliciranje
Mera „Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta 2015“
Obrazac za Apliciranje
Mera 101, “Ulaganja za fizičke uređaje u poljoprivrednim gazdinstvima,, sektor voća, povrća (uključujući krompir) sektor grožđa, sektor mleka, sektor mesa i sektor jaja 2015
Program za poljoprivredni, ruralni razvoj za 2015Poziv za Apliciranje za poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva Republike Kosova za dobijanje beneficija u okviru primene “plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020”, mera 101 “ulaganja za fizička sredstva u poljoprivrednim gazdinstvima, sektor mleka, mesa i jaja”Poziv za Prijavu za poljoprivredna Gazdinstva Republike Kosovo u dobit pod primeni "plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020", investiciona podrška mera: nacionalna šema grantova za navodnjavanje poljoprivrednog zemljištaPOZIV ZA APLICIRANJE
Za direktna plaćanja za poljoprivredne useve (pšenica, pšenično zrno, kukuruz, suncokret, povrće na otvorenom polju i postojeći voćnjaci)
Poziv za Apliciranje za poljoprivrednike i poljoprivredna Gazdinstva Republike Kosova za dobijanje beneficija u okviru sprovođenja “plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020” mera 302 -“diversifikacija farmi i razvoj poslovanja”,Poziv za Apliciranje za poljoprivrednike i poljoprivredna Gazdinstva Republike Kosova za dobijanje beneficija u okviru primene “plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020”, podrška za ulaganja u okviru mere 103 ulaganja za fizička sredstva za preradu i trgovanje poljoprivrednih i ribarskih proizvodaPoziv za prijavu za poljoprivrednike i poljoprivredna Gazdinstva Republike Kosovo u dobit pod primeni "plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020", mera 101 "investicije za fizičke imovine u poljoprivredna gazdinstva",sektor voća, povrća (uključujući krompir) i sektor grožđa.Vodič za aplikante navodnjavanje poljoprivrednog zemlistaVodič za Aplikante - Mera 302 - Diversifikacija farmi i razvoj poslovanjaVodič za Aplikante - Mera 103 - investicije u osnovnom kapitalu za preradu i trgovinu poljoprivrednih proizvodaVodič za aplikante - Mera 101 - vodic za podnosioca zahteva ulaganja u fizicku aktivu poljoprivrednog gazdinstvaProgram za poljoprivredni, ruralni razvoj za 2015Program za poljoprivredu i seoski razvoj 2015POZIV ZA KONKURISANJE (22 april - 5 juli 2015)
Direktne uplate – Stočarstvo
Direktne uplate – Vinogradarstvo
Direktne uplate – Materijal sadnica
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30