MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Raportet dhe Publikimet

Kultivimi i domates 17.04.2024Kultivimi i specit17.04.2024Green Report 202322.02.2024Vreshtaria dhe Verëtaria e Kosovës 202328.12.2023Çmimet e produkteve bujqësore në Kosovë 2021-202228.12.2023Raporti i Gjelbër 202320.12.2023 Plan Veprimi për Bujqësi Organike I Republikës e Kosovës 2023-202606.11.2023Analiza e tregut të mjaltit 2017-2022 24.10.2023Plani Strategjik i Sistemit Këshillues të Kosovës për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2023-202709.10.2023Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore - 202219.06.2023Analiza e tregut për sektorin e perimeve18.04.2023RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË SBZHR 2022-2831.03.2023RAPORTI VJETOR I PROGRESIT - 202231.03.2023RAPORTI I GJELBËR 202208.02.2023Eksportidheimporti iproduktevebujqësore 2020-202130.11.-0001STRATEGJIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 2022 - 202816.08.2022Analiza e tregut të drithërave 2017-202129.06.2022Bujqësia e Kosovës në Numra 202113.06.2022KATALOGU EKONOMIK PËRPRODHIME BUJQËSORE 202124.05.2022RAPORTI I GJELBËR 202110.01.2022Sistemi ushqimor i Kosovës: Qëndrueshmëria e tij dhe politikat që mungojnë01.12.2021Udhëzues teknik 2021 - Vjelja dhe menaxhimi i bimëve mjekësore dhe aromatike pas vjeljes26.10.2021ANALIZA E TREGUT TË LAJTHISË22.09.2021ANALIZA E TREGUT TË ARRËS Shtator,14.09.2021VRESHTARIA DHE VERËTARIA E KOSOVËS23.08.2021ANALIZA PËR SHKËMBIMIN TREGTAR TË PRODHIMEVE BUJQËSORE 2019-2020 Qershor,23.06.2021Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 202027.04.2021ANALIZA E TREGUT TË PATATES17.03.2021Bujqësia e Kosovës në Numra26.02.2021KOSOVO IRRIGATION MASTER PLAN - KIMP19.01.2021ANALIZA E TË DHËNAVE TË RRJETIT TË KONTABILITITETIT NË FERMË (FADN)29.12.2020ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2018 - 201929.12.2020RAPORTI I GJELBËR 202023.12.2020Analiza për importin e prodhimeve bujqësore 2017-201914.12.2020ANALIZA E TREGUT TË DREDHËZËS02.11.2020UDHËZUES PËR KULTIVUESIT E SERRAVE NË KOSOVË04.09.2020Kultivimi i grurit dhe misrit në Kosovë (1939-201925.08.2020ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2017 - 201812.06.2020KATALOGU EKONOMIK PËR PRODHIME BUJQËSORE 20108.05.2020Bujqësia në figura dhe shifra20.02.2020SHKËMBIMI TREGTAR I PRODUKTEVE BUJQËSORE 2014-201810.01.2020ANALIZA E TREGUT TË KUNGULLI10.01.2020RAPORTI I GJELBËR 201910.01.2020ANALIZA E TREGUT TË MANAFERRËS10.12.2019Analiza e tregut të mjedrës17.10.2019ANALIZA E TREGUT TË BORONICËS23.04.2019ANALILZA E TREGUT TË UJIT TË PIJËS TË AMBALAZHUAR23.04.2019Raporti i Gjelbër i Kosovës 201818.03.2019Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 201818.03.2019ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2011 - 2017 DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE STATISTIKAVE BUJQËSORE Shkurt18.03.2019ANALIZA E TREGUT TË QEPËS - Shkurt 201918.03.2019Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 2017 14.02.2018Raporti i Gjelbër 201714.02.2018Kosovo Green Report 201605.04.2017KATALOGU EKONOMIK PËR PRODHIME BUJQËSORE 201611.01.2017Tregu i Fasules21.11.2016Analiza e Tregut të Vezëve dhe Mishit të Pulës21.11.2016ARDP - Management Letter02.08.2016ARDP Audit Report02.08.2016TREGU I DOMATES30.03.2016TREGU I FTOIT30.03.2016RAPORTI I GJELBËR 201503.03.2016TREGU I QUMËSHTIT02.12.2015TREGU I PATATES02.12.2015FADN 201402.12.2015TREGU I SPECIT02.12.2015TREGU I MISHI02.12.2015Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës 2014 - Raporti i Cilësisë26.11.2015REGJISTRIMI I BUJQËSISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2014 - Rezultatet Përfundimtare26.11.2015Raporti vjetor i AZHB-së 2014 23.09.2015Tregu i Mollës24.07.2015Tregu i Kumbullës04.06.2015Tregu i Rrushit04.06.2015Analiza e importit, Eksportit dhe Prodhimtarisë së Drithërave në Kosovë19.05.2015Tregu i Dredhëzës19.05.2015Libër për Ngjyrosje për Fëmijët - Pyjet janë Burim i Jetës20.03.2015Raporti i Gjelbër 201426.12.2014Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 201326.01.2013Inventarizimi Nacional i Pyjeve Kosovë 201226.01.2012
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30