REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Listat e përfituesve 2015 / 2014 / 2013

Listat e përfituesve të mundshëm për programin e vitit 2014 -Projektet e Zhvillimit Rural23.04.2014MASA 103 -Lista e përfituesve - Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore - Përpunimi i Mishit, Qumështit, Pemëve - Perimeve dhe Verës - 201423.04.2014MASA 103 -Lista e përfituesve - Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore - Përpunimi i Mishit, Qumështit, Pemëve - Perimeve dhe Verës - 201423.04.2014MASA 103 -Lista e përfituesve - Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore - Përpunimi i Mishit, Qumështit, Pemëve - Perimeve dhe Verës - 201423.04.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte - Dele 201427.02.2014Lista e fermerëve përfitues Perime në fushë të hapur - 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte-Dosa 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte- Qumësht sipas cilësise - TM2 201427.02.2014Lista e fermerëve përfitues Grurë - 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte - Lope qumështore 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte - Vreshta - Kësti i parë 50%27.02.2014Lista e fermerëve përfitues Luledielli - 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte-Dhi 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte- Miser - 201427.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte - Bletë - 201427.02.2014Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Vreshta (Kësti i dytë 50%)27.02.2014Lista e fermereve përfitues për Pagesa Direkte- Qumesht sipas cilesise - TM1 201427.02.2014Lista e fermerëve përfitues Farë Gruri - 201427.02.2014
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28