REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Master Plani i Ujitjes së Tokave Bujqësore të Kosovës

19.01.2021

Në kuadër të Projektit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural – ARDP i cili implementohet me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgatitur strategjia për zhvillimin e sektorit të ujitjes. Në kuadër të këtij studimi janë bërë analiza dhe vlerësime të detajuara të potencialit të resurseve ujore dhe tokës bujqësore që ka vendi ynë për tu përdorur në sektorin e bujqësisë duke e finalizuar kështu  strategjinë që sot e quajmë Master Plani i Ujitjes dhe Korniza Investuese për  sektorin e ujitjes në Kosovë.

Master Plani na jep pasqyrën reale se sa ujë kemi, dhe sa tokë bujqësore mund të ujisim nëse e përdorim kapacitetin e plotë të ujit për ujitje. Gjithashtu MP pasqyron projektet prioritare ku do të duhet të punohet, duke përfshirë këtu investimet e reja dhe ato të rehabilitimit të  të skemave ekzistuese të ujitjes.

Master Plani me saktësi paraqet  sa sipërfaqe janë nën sistemet egzistuese të ujitjes por edhe sa sipërfaqe të reja do të kenë qasje në ujitje  kur kjo strategji do të realizohet plotësisht.

KOSOVO IRRIGATION MASTER PLAN - KIMP

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28