REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

2.42 milionë euro investime në projektet e ujitjes

28.06.2022

Prishtinë, 28 qershor 2022 – Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me shtatë komuna të Rep. së Kosovës për invenstime në sistemet e ujitjes. Komuna e Mitrovicës, Komuna e Istogut, Komuna e Shtimes, Komuna e Klinës, Komuna e Kamenicës, Komuna e Junikut dhe Komuna e Deçanit janë përituese nga buxheti prej 2.42 milionë euro i destinuar për investime në sistemin e ujitjes.

Ministri Peci në takim me kryetarët e këtyre komunave të cilët edhe nënshkruan marrëveshjet, tha se synimi i tij si Ministër i MBPZhR-së është që të avancoj sistemin e ujitjes në vend, pasi përmes rregullimit të këtij sistemi ndikohet në funksionimin dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë.

Gjithashtu, me kryetarët e komunave respektive u nënshkrua edhe Memorandum Bashkëpunimi me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së implementimit të projekteve konkrete.

Vlen të theksojmë se, pas shkresës e cila i është drejtuar të gjitha komunave dhe Drejtorive respektive për Bujqësi të vendit nw fund tw muajit prill dhe nw fillim tw majit, në adresë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë arritur 15 projekte të sistemeve të ujitjes nga 15 komuna të Rep. së Kosovës. Pas përfundimit të afatit për përcjelljen e projekteve potenciale për ndërtimin, zgjerimin apo rehabilitimin e sistemeve të ujitjes në komunat e Kosovës, është formuar komisioni i cili ka patur për detyrë ta bëjë vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve, ndërsa nga 15 projektet e pranuara, 8 prej tyre i kanë plotësuar kriteret e kërkuara përmes shkresës zyrtare të datës 29.04.2022 drejtuar komunave dhe drejtorive përkatëse të Bujqësisë. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31