REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Analiza ekonomike dhe Statistika Bujqësore (DAESB)

Detyrat dhe pёrgjegjёsitё e Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore janё:


Nё kuadёr tё Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore, bёjnё pjesё:

Personi kontaktues:
Ekrem Gjokaj, Udhëheqësi i DAESB
Tel: (038) 212 874
E-mail: [email protected]

Divizioni i Analizave Ekonomike (DAE)

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Analiza Ekonomike janë:

Analizat sektoriale për sektorin agro rural;

Udhëheqësi i Divizionit për Analiza Ekonomike raporton tek udhëheqësi i Departamentit të Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore.

Personi kontaktues:
Delvina Hana, shefe e Divizionit të Analizave Ekonomike
Tel: (038) 211 251
E-mail: [email protected]

Divizioni i Statistikave Bujqësore (DSB)

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Statistika Bujqësore janë:

Koordinimi/pjesëmarrja në procesin e përafrimit të legjislacionit dhe praktikave në fushën e statistikave bujqësore.

Udhëheqësi i Divizionit për Statistika Bujqësore raporton tek udhëheqësi i Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore.

Personi kontaktues:
Hakile Xhaferi, shefe e Divizionit të Statistikave Bujqësore
Tel: (038) 211 136
E-mail: [email protected]  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29