REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar

Memli KrasniqiMinistar Ministarstva Poljoprivrede, umarstva i Ruralnog Razvoja u Vladi Republike Kosova

Memli Krasniqi je roden u Prištini, godine 1980, gde je i završio osnovnu školu, u osnovnoj školi "Hasan Prishtina" i srednju, u Gimnaziji "Xhevdet Doda". Završio je studije u Politickim Naukama i Javnoj Administraciji na Filozofskom Fakultetu Universiteta Prištine, dok je magistrirao na Medunarodnim Odnosima, u Londonskoj Školi za Ekonomiju i Politicke Nauke (LSE).

Godine 1999. - 2000, radio je kao novinar za americku agenciju vesti Associated Press, dok je godine 2002 bio Direktor za Odnose sa Javnošcu u Centru za Telemedicinu Kosova.

Dugi niz godina se zauzimao muzikom i radio na raznim muzickim projektima, uglavnom kao teksto-pisac i clan grupe "Ritmi i Rrugës".

Od 2004. godine aktivno se angažuje u Demokratskoj Partiji Kosova (DPK), na pocetku upravljajuci Centrom za Politicko Studije, koji je funkcionisao u okviru kabineta Predsednika partije, g. Hashim Thaçija.

Stvaranjem Kabineta za Dobro Upravljanje DPK-a, Krasniqi je imenovan za rukovodioca Departmana Omladine, dok je oktobra meseca 2006 godine, izabran za Predsednika Demokratske Omladine Kosova - omladinskog subjekta DPK-a, koji predsatvlja svoje clanove, doba od 16 - 30 godina. Sa ovog položaja, on je bio i clan Predsedništva DPK-a. U februaru 2013 godine, Krasniqi je izabran za Potpredsednika DPK za organizaciona i pitanja mladih.

Pocevši akademske godine 2006/2007, za nekoliko semestara je angažovan za predavaca predmeta iz oblasti medunarodnih odnosa na Koledžu Victory i na Koledžu Iliria. Krasniqi je takode i redovan clan Americkog Društva za Politicke Nauke i Britanskog Društva za Medunarodne Studije.

Na parlamentarnim izborima, godine 2007, Memli Krasniqi je izabran sa poslanika Skupštine Kosova i bio je clan Parlamentarne Komisije za Obrazovanje, Nauku, Kulturu, Omladinu i Sport. U oktobru godine 2008, imenovan je za Politickog Savetnika Premijera i Portparola Vlade.

Krasniqi je ponovo izabran kao poslanik Skupštine Kosova na parlamentarnim izborima, godine 2010, dok je za Ministra u Ministarstvu Kulture, Omladine i Sporta, imenovan u februaru godine 2011.

Memli Krasniqi živi u Prishtini, sa suprugom Melizom i decom Bora, Mali i Vera.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

KOSOVO IN UNESCO