REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

KËRKESA PËR PUNËSIM10.05.2017KËRKESA PËR PUNËSIM02.01.2017FORMULARI PËR APLIKIM02.01.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Prokurimit10.05.2017KONKURS - Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore10.05.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Autorizimit të Pagesave10.05.2017KONKURS - Zyrtarë Çertifikues10.05.2017KONKURS - Zyrtar i Shpenzimeve10.05.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Personelit10.05.2017KONKURS - Auditor i Brendshëm10.05.2017NJOFTIM - Për anulimin e Konkursit të publikuar në gazetën “Epoka e Re” dhe “Koha Ditore”, si dhe në ueb faqen zyrtare të MBPZHR-së me dt. 06.01.2017, për pozitën ”Asistente administrative” me Ref: DP-08/2016 RN00001487, në kuadër të Departamentit të Pylltarisë.24.05.2017SHPALLJE PUBLIKE - Për dhënien e tokës bujqësore me qira03.04.2017SHPALLJE PUBLIKE - Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore01.03.2017Njoftim - Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC) në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural pas përfunidmit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar/e për Integrim Evropian rekomandon kandidaten më të suksesshme me përqindje më të madhe të fituar16.02.2017Konkurs - Zyrtar i lartë për Produktet e Mishit dhe Qumështit02.02.2017FORMË APLIKIMI PËR LICENCIMIN 24.01.2017Thirrje për Aplikim - për dhënien e licencës për personin juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural24.01.2017Konkurs - Zyrtar për Integrim Evropian dhe Asistente administrative 06.01.2017
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

KOSOVO IN UNESCO