REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

Të gjithë fermerët nga komuna e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, aplikimet për Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural mund t’i dorëzojnë në Zyrën Rajonale, që ndodhet në rrugën “Cika Jovina” Nr. 3, kati II, Qyteti i Veriut, në Mitrovicën e Veriut.

Njoftim për fermerë - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton fermerët se është bërë plotësim ndryshimi i masës së veçantë për zonat më pak të zhvilluara “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”.THIRRJE PËR APLIKIM - PROGRAM I VEÇANTË PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE DHE NGRITJA E AFTËSISË KONKURRUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË PËRMES PËRFSHIRJES SË KOMUNITETIIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICES SË VERIUT THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 2018Programi për Zhvillimin Rural 2018FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - Masa 101FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.1 Pemët - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.2 - Serra, depo për pemë, perime dhe patate - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.3 - Prodhimi i mishit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.4 - Prodhimi i qumështit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.5 - Rrushi, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.6- Vezët, viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101Pjesa Financiare - Masa 101UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 101DEKLARATË NËN BETIM - Për të drejtën e shfrytëzimit të tokës së trashëguarFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI I INDIKATORËVE - Skema Nacionale e granteve per Ujitjen e tokave bujqësore - Viti 2018LISTA E DOKUMENTEVE TË DORËZUARA - Ujitja e tokave bujqësore - Viti 2018PROJEKT PROPOZIMI - Ujitja e tokave bujqësoreUDHËZUES PËR APLIKUES - Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 103FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.1 Përpunimi i qumështit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.2 Përpunimi i mishit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.3 Përpunimi i frutave dhe perimeve - Viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 103MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 103Pjesa Financiare - Masa 103UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 103FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 302Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 302MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302Model për përgatitjen e projekt-propozimit për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralMODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - 302Pjesa Financiare - Masa 302UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 302FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 303Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 303UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 303Model për projekt propozim për GLV të përzgjedhura për Aktivitetin 2. “Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale”Model për projekt propozim per RrZhRProjekt propozimi për GLV-përzgjedhura dhe RrZhR te GLV-veKthimi i Investimeve - KI - për grantet e zhvillimit ruralFORMULARI PËR APLIKIM-2018 - MASA e infrastruktures ruraleMODEL PER PERGADITJEN E PLANIT T BIZNESIT PËR INVESTIME NE INFRASTRUKTUREN RURALEKthimi i Investimeve - KI / per grantet e zhvillimit rural
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

KOSOVO IN UNESCO