REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Dokumente/Formular

Njoftim Për prodhuesit dhe përpunuesit e verërave11.12.2017NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM - Asistente administrative17.11.2017Kërkesa per deklarimin e projeksionit 11.12.2017Formulari për plotësim11.12.2017Mostra e formulario per plotësim - vjelja11.12.2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Transporit 421.07.2017Analiza e Sektorit të Vreshtave dhe Prodhimit të Verës 20.06.2017Tregu i Mjaltit20.06.2017Raporti i Gjelbër 201621.04.2017Njoftim Publik - Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, gjegjesisht .Departamenti per Vreshtari dhe Veretari ne pajtim me Ligji Nr. 04/L-019, Ndryshim- Plotesim i Ligjit Nr . 02/L- 8 per vererat dhe U.A. 04/2014 per caktimin e kritereve per marrjen e mostrave, analizen e mushtit, veres dhe prodhimeve era nga rrushi dhe vera si dhe vleresirnin organoleptike te veres, shpall njoftim publik per aplikim e degustatoreve per <;ertifikim per vleresirnin organoleptike te veres.18.04.2017ENVIRONMENTAL ASSESSMENT – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK18.01.2017Lista e Farërave në Republikën e Kosovës28.12.2016Regjistri i plehrave artificiale te regjistruara ne MBPZHR 18.12.201714.08.2017Regjistri i PMB-ve-05.06.201705.06.2017Formulari per regjistrimin e PA shqip11.07.2016Fletaplikacion per PMB11.07.2016Formulari për identifikimin e substancave aktive- Shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-prodhim dhe ripaketim11.07.2016Formulari për autorizimin e PMB- shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-importim dhe tregtim11.07.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

KOSOVO IN UNESCO